0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Lukasz Jarocki
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Lis
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۲۰
Petas Kacper
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۲۰
Michal Minda
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۴۰
Daniel Lis
۱
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۸:۲۰
Szymon Radlo
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۰۰
Josef Braun
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۴۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۵۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۳۰
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۱۰
Josef Braun
۱
۳
Ondrej Bajger
Finished
۰۹:۳۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۴۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۱:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Damian Wederlich
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۵۰
Michal Minda
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۵۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۴۰
Ondrej Bajger
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۲:۱۰
Michal Murawski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۱۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Dawid Kotwica
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۵۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۰۰
Petas Kacper
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Petas Kacper
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۴۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۵۰
Damian Wederlich
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Seroka Szymon
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۱:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۳:۵۰
Petas Kacper
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۱۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۰
Damian Wederlich
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Bajger
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۵۰
Daniel Lis
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۰۰
Damian Wederlich
۰
۰
Ondrej Bajger
inprogress
۱۲:۳۰
Lukasz Jarocki
-
-
Filip Mlynarski
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Piotr Chodorski
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Mateusz Golebiowski
-
-
Ondrej Bajger
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Daniel Lis
-
-
Michal Murawski
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
  Russia Liga Pro
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۴۵
Stepan Dolbilin
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۱۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Gushchin
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۱:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۹:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۰:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۴:۰۰
Timofey Razinkov
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۸:۰۰
Rustam Bedretdinov
۲
۰
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۱۵
Polyakov Petr
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Roman Zelenskii
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Alexander Kolmin
۱
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Molodykh
۲
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۰۹:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Kolmin
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۴۵
Timur Molchanov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۲:۱۵
Polyakov Petr
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Rustam Bedretdinov
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Sergey Gushchin
Finished
۰۰:۰۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Pavel Semenov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۲:۴۵
Timur Molchanov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۴۵
Polyakov Petr
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۵:۳۰
Timofey Razinkov
۰
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۳۰
Valery Kutin
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۱۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Prokhorov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Yuriy Lbov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Lopatin Sergey
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۰
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۳۰
Valery Kutin
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۱۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Konstantinov
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۰۰
Nikita Sukharnikov
۰
۳
Timofey Razinkov
Finished
۰۹:۳۰
Yuri Dvornichenko
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Mikhail Smirnov
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Konstantinov
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۳۰
Yuri Dvornichenko
۳
۱
Mikhail Smirnov
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Andreev
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۲:۰۰
Aleksey Lobanov
۱
۲
Nikolaev Andrei
inprogress
۱۲:۱۵
Sergey Kulikov
۲
۲
Vladimir Nemashkalo
inprogress
۱۲:۱۵
Dmitry Tunitsin
۰
۰
Sergey Morozov
inprogress
۱۲:۳۰
Roman Saldakeev
۰
۰
Dmitriy Kugurushev
inprogress
۱۲:۳۰
Andrey Shmakov
-
-
Maksim Dukhin
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Alexander Kolmin
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Vladimir Ippolitov
-
-
Roman Saldakeev
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Nikolaev Andrei
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Vladimir Nemashkalo
-
-
Alexander Kolmin
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Dmitriy Kugurushev
-
-
Stanislav Andreev
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
  Czech Republic Pro League
Bronislav Roubal
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۱۰:۳۰
Radek Limbursky
۳
۱
Josef Fuchs
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Sprynar
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۰:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۳۰
Milan Smesny
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۱۰:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Josef Grill
Finished
۰۱:۰۰
Vlastimil Svatos
۳
۲
Jiri Machart
Finished
۱۰:۰۰
Milan Kolar
۳
۱
Otto Jarkovsky
Finished
۱۱:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۰۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۰:۰۰
Duy Tiep Vu
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۰:۰۰
Patrik Marsalek
۰
۳
Radim Urbaniec
Finished
۰۰:۳۰
Milan Smrcek
۰
۳
Roman Barta
Finished
۰۴:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۶:۳۰
Roman Barta
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Machart
۱
۳
Oskar Spacek
Finished
۱۱:۰۰
Oskar Spacek
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۱۱:۳۰
Radim Urbaniec
۱
۳
Frantisek Skacelik
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Duy Tiep Vu
Finished
۰۰:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Roman Barta
Finished
۰۳:۰۰
David Vrabec
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۱:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Roman Barta
۳
۲
David Vrabec
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۰۰
Roman Barta
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۵:۳۰
Otto Jarkovsky
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۱:۳۰
Bronislav Roubal
۲
۳
Jiri Machart
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Hajek
۱
۳
Vaclav Pech
Finished
۰۰:۰۰
David Vrabec
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۰۰:۳۰
Frantisek Skacelik
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Pech
۳
۰
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۲:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
David Vrabec
Finished
۰۳:۳۰
David Vrabec
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۳۰
Alois Kanak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۰۹:۳۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۰۹:۳۰
Oskar Spacek
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۰۹:۳۰
Otto Jarkovsky
۳
۱
Pavel Sprynar
Finished
۰۹:۳۰
Josef Fuchs
۰
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Suta
۰
۳
Josef Toth
Finished
۱۰:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۲
Tomas Suta
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Kepka
۱
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۱:۰۰
Josef Toth
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۱:۰۰
Alois Kanak
۱
۳
Tomas Suta
Finished
۱۱:۳۰
Pavel Sprynar
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۱۲:۰۰
Radek Limbursky
۳
۱
Jaroslav Kepka
Finished
۱۲:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۱
Josef Toth
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Kepka
۲
۰
Josef Fuchs
inprogress
۱۲:۳۰
Tomas Suta
۰
۱
Alois Kanak
inprogress
۱۲:۳۰
Bronislav Roubal
۰
۱
Jiri Machart
inprogress
۱۲:۳۰
Pavel Sprynar
۰
۱
Milan Smesny
inprogress
۱۲:۳۱
Tonar Lukas
-
-
Vladimir Havlicek
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Milan Regner
-
-
Matej Perny
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
  Germany Challenger Series
Dauud Cheaib
۲
۲
Peter Hribar
inprogress
۱۲:۰۰
Anton Limonov
۳
۲
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۰:۰۰
Simon Berglund
۳
۲
Ryoichi Yoshiyama
Finished
۱۰:۴۰
Carlo Rossi
۳
۰
Karl Zimmermann
Finished
۱۱:۲۰
Anton Limonov
-
-
Simon Berglund
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
Carlo Rossi
-
-
Ryoichi Yoshiyama
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
  World TT-CUP
Fabian Sikora
۳
۰
Szostak Michal
Finished
۰۰:۰۰
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۳
۰
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Kedzierski Piotr
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۰:۳۰
Ezr Vaclav
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۵۵
Krystof Prida
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Emil Nowak
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۰۰
Filip Kociuba
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Jose L. Reverte
۰
۳
Enrique Alarcon
Finished
۰۹:۴۰
Gustav Lomsky
۳
۱
Ivo Hladi
Finished
۰۹:۵۰
Emil Nowak
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۰۰
Alberto Olmedo
۱
۳
Francisco Almagro
Finished
۱۰:۱۰
Antos Vojtech
۰
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۲۰
Sochor Miroslav
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۱۰:۲۵
Filip Kociuba
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۳۰
Jose L. Reverte
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۰:۴۰
Gustav Lomsky
۳
۲
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۵۰
Kadavy Ondrej
۳
۲
Robert Jamrich
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۰
Enrique Alarcon
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۱۰
Ivo Hladi
۳
۰
Antos Vojtech
Finished
۱۱:۲۰
Sochor Miroslav
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۱:۲۵
Filip Kociuba
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۱:۳۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Fomin Yurij
Finished
۱۱:۳۵
Jose L. Reverte
۰
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۴۰
Gustav Lomsky
۱
۳
Antos Vojtech
Finished
۱۱:۵۰
Martin Kocvara
۳
۲
Kadavy Ondrej
Finished
۱۱:۵۵
Emil Nowak
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۰۰
Wiechec Adrian
۲
۳
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۲:۰۵
Francisco Almagro
۱
۳
Enrique Alarcon
Finished
۱۲:۱۰
Pavel Vilhelm
۱
۲
Ivo Hladi
inprogress
۱۲:۲۰
Sochor Miroslav
۰
۲
Kadavy Ondrej
inprogress
۱۲:۲۵
Filip Kociuba
۱
۱
Emil Nowak
inprogress
۱۲:۳۰
Waldemar Glanowski
۰
۰
Waldemar Jozala
inprogress
۱۲:۳۵
Robert Jamrich
-
-
Martin Kocvara
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
  Belarus Liga Pro
Nikolay Zademlenyuk
۳
۲
Alexandr Koliatskii
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Yarovoy
۰
۱
Vitaly Lyalkov
inprogress
۱۲:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Oleksandr Tymofieiev
۳
۲
Tomas Koldas
Finished
۱۰:۰۵
Jiri Vrablik
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۱:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید